portfolion etusivulle
cv artist's statement yhteisötaide / taidekasvatus liikkuva kuva / valokuva ympäristötaide / installaatiot grafiikka / muu
outo metsä café silakka oliko se unta? merkillisiä polku

Merkillisiäkromogeenisia värivedoksia

5 X 50 X 60 cm

2003Valokuvissa kuvaan pelko- ja tunnetiloja. Valokuvasarjaa tehdessäni tutkin arkielämän tilanteita, jotka aiheuttivat pelkoa turvallisuudestaan huolimatta. Tarkkailin, mitä pelko on, mistä se rakentuu ja miten se muuttuu eri elämän vaiheissa. Palasin lapsuuden aikaisiin uniin ja muistoihin käsitellen niitä yhdessä nykyisten tunteiden ja ajatusten kanssa, uusia kiinnekohtia ja yhtymiä etsien.

Merkillisiä

takaisin alkuun