portfolion etusivulle
cv artist's statement yhteisötaide / taidekasvatus liikkuva kuva / valokuva ympäristötaide / installaatiot grafiikka / muu
vierellä in between lampi juhlat

Lampi


Ympäristötaideteos

Tehty yhteistyössä Inka Saarisen ja Elina Ojanperän kanssa.

2003


Virossa sijaitsevassa Moosten kylässä toimii vuonna 2001 perustettu taideorganisaatio MoKs, joka järjestää taiteellista toimintaa muun muassa paikallisille kyläläisille, ylläpitää kuvataiteilijoiden residenssiohjelmaa ja järjestää erilaisia workshopeja ja monena vuotena järjestetyn noin 10-päiväisen tapahtuman nimeltä PostsovkhoZ eri teemoja kulloinkin käyttäen. PostsovkhoZ-tapahtumien tarkoituksena on muun muassa saada paikallinen väestö toimimaan ja kommunikoimaan ulkopuolelta tulevien taiteilijoiden kanssa sekä tuoda heille virikkeitä ja toisenlaisia näkökulmia kehitellä kylän toimintaa ja nähdä uusilla tavoilla kylän väestön ja ympäristön antamia mahdollisuuksia. Kyläläisille on järjestetty erilaisia workshopeja ja videoesitysiltoja.

Teos Lampi on tehty PostsovkhoZ 3:en aikana, jonka nimi oli Territooriumid. Teemana olivat alueet ja rajat, joihin liittyivät esimerkiksi karttojen ja valtioiden rajat sekä kielelliset ja poliittiset alueet. Teoksessa Lampi käsittelimme kyseisiä teemoja. Lampi on ympäristötaideteos, jonka teimme Moostessa, Virossa taidefestivaali PostsovkhoZ3:n aikana. Teimme teoksen festivaalin aikana miettien kylän ympäristöä ja historiaa. Etsimme materiaalit lähiseuduilta. Teoksessa punainen voi olla joko vaaran, juhlan, vihan, politiikan, romantiikan tai mystiikan väri. Lampi oli ylhäältäpäin katsottuna kuin kartta, jonka pinnalla oli teitä, joita sorsat olivat jättäneet jälkeensä. Punaisilla lipuilla rajasimme kolmionmuotoisen alueen, valtion lammen keskelle.

Lampi

lampi

takaisin alkuun