Etusivu Esittely

MERKILLISIÄ POLKUJA

Yhteisötaiteen verkkoympäristö

Oppilas piirtää.Vantaankoski

Verkkoympäristön esittely

Yhteisötaiteen verkkoympäristön taustafilosofia


Yhteisötaiteen verkkoympäristö on osa Taideteollisen korkeakoulun Taidekasvatusosastolle tekemääni Taiteen maisterin lopputyötä Merkillisiä polkuja – Myötä- ja vastamäkiä yhteisötaidetyöpajoissa. Lopputyöni tavoitteena oli löytää keinoja ohjata yhteisötaideprojekteja. Siihen kuuluu teoreettinen osuus, empiirinen osuus ja Yhteisötaiteen verkkoympäristö. Yhteisötaiteen verkkoympäristössä sekä teoreettinen että empiirinen osuus ovat esillä. Teoreettisessa osuudessa johdatan lukijan yhteisötaiteen ohjaustyössä vaikuttaviin käsitteisiin ja taustoihin. Teoria toimi pohjana empiiriselle osuudelle, jossa tutustutan lukijan koulu-, kylä- ja sairaalayhteisöissä tapahtuneisiin työpajoihin, joissa toimin ohjaajana. Yhteisötaiteen verkkoympäristössä annan käyttäjille mahdollisuuden tutustua ja kommentoida yhteisötaiteen teoriaa ja kokemuksia, joita olen käsitellyt lopputyössäni. Siellä on esitelty myös muita Yhteisötaidekokemuksia.

Yhteisötaiteen verkkoympäristö toimi työvälineenä lopputyön empiirisen osan työpajojen aikana. Yhteisötaidetyöpajojen aikana sitä käytettiin työskentely-ympäristönä sekä työskentelyprosessien esittely-ympäristönä. Prosessien ollessa esillä verkossa, muilla ihmisillä on mahdollisuus kommentoida ja antaa niistä palautetta. Se on avoin paikka, jonne kuka tahansa voi tulla katselemaan ja kommentoimaan.

Kiinnostukseni Yhteisötaiteen verkkoympäristön tekemisestä lähti jo ennen lopputyön tekemistä. Aikaisemmat opiskeluni verkkotaiteen ja www-suunnittelun parissa suuntasivat kiinnostustani. Innostuin verkon käyttämisestä yhteisötaiteellisten projektien työvälineenä ollessani vuonna 2002 Prahan nykytaidekeskuksessa organisoimassa yhteisötaideprojektia deKarografie. Työpajaan osallistui ihmisiä eri puolilta Eurooppaa. Oli mietittävä, miten osallistujat voisivat esitellä työpajan aikaisia prosesseja toisilleen ja muille ihmisille vielä varsinaisen työpajan jälkeenkin kotimaistaan käsin. Aluksi mietimme näyttelyn rakentamista Nykytaidekeskuksen omaan galleriaan. Galleriassa yleisö olisi keskittynyt paikallisiin ihmisiin ja prosessi olisi esillä vain kuukauden ajan. Tavoittelimme suurempaa yleisöä ja materiaalin pidempiaikaista esilläoloaikaa. Päätimme siis toteuttaa muutaman ihmisen ryhmässä verkkosivut, joita käytettiin projektin työskentelyprosessin esittelypaikkana. Mainostimme niitä kaduilla jaettavien lentolehtisten avulla, jotka jo itsessään olivat taideteoksia ja herättivät ihmisten kiinnostusta. Projektista jäi hyviä kokemuksia, joten kiinnostuin Yhteisötaiteen verkkoympäristön tekemisestä ja käyttämisestä myös lopputyöhöni liittyen.

Kiinnostustani verkon käyttämiseen lopputyön aikana lisäsi myös se, että mieheni on ohjelmoija. Sovimme, että hän (Ohjelmointiyritys SL Ware) vastaisi verkkosivujen teknisestä työstä ja itse keskittyisin verkkoympäristön sisältöön.

Verkkoympäristöllä on monenlaisia kehitysmahdollisuuksia ja olen ajatellut käyttää sitä myös tulevaisuudessa työpajojen lähityöskentelyn apuna työskentely-ympäristönä ja projektien esittely-ympäristönä. Tavoitteenani on kehitellä siitä yhä vuorovaikutuksellisempi ympäristö, jossa yhteisötaiteesta kiinnostuneilla ihmisillä on mahdollisuus kommentoida työpajoja sekä jakaa ajatuksia ja kokemuksia muiden ihmisten kanssa. Se voi toimia myös tietopakettina tai opetusmateriaalina yhteisötaiteesta kiinnostuneille.
Yhteisötaiteen verkkoympäristön käyttöohjeOlen jakanut verkkoympäristön neljään osaan, joille pääsee etusivulla sijaitsevista kylteistä: Verkkoympäristön esittely, Verkkoympäristön tekijät, Yhteisötaiteen teoriaa ja Yhteisötaidekokemuksia. Kylttejä painaessa pääsee kuhunkin osioon. Jokaiselta osion sivulta pääsee takaisin Etusivulle.

Jokaisella verkkoympäristön sivulla on oikeassa ylälaidassa animaatio, jonka alla lukee ”Keskustele aiheesta!”. Tätä painaessa pääsee aiheeseen liittyvälle keskustelualueelle, jonne voi laittaa kommentteja lisäämällä viestin. Viestiin voi liittää mitä tahansa tiedostoja kuva-, ääni- ja videotiedostoista Flash-animaatioihin. Muodoilla ei ole väliä. Kuvatiedostoja liitettäessä suositellaan kuitenkin jpg-, gif- ja png-muotoja, jotta kuvista ei tulisi kovin isoja. Tarkempia ohjeita saa painamalla sivulla näkyvää kysymysmerkkiä.

Verkkoympäristön esittely -sivulla on verkkoympäristön taustafilosofiaa ja käyttöohje. Verkkoympäristön tekijät -sivulla on tietoa omista taustoistani. Sivulta on myös linkki www-portfoliooni, jossa esittelen taiteellista työskentelyäni sekä linkki verkkoympäristön teknisen toteuttajan SL Waren verkkosivuille.

Yhteisötaiteen teoriaa -sivulla on linkki Tutkimusnäkökulma-, Yhteisötaide-, Yhteisötaidekasvatus-, Innostaminen- ja Johtopäätöksiä -sivuille. Lähteet on merkitty heti tekstin alle. (Esim. Tutkimusnäkökulma-sivulla tekstissä käytetyt lähteet löytyvät heti tekstin alta.) Linkkien alla on tietoa lopputyöni tutkimusnäkökulmista sekä taiteellisista, taidekasvatuksellisista ja sosiokulttuurisen innostamisen lähtökohdista, jotka ovat vaikuttaneet lopputyöni työpajoihin. Tekstissä on paljon materiaalia yhteisötaidekokemuksistani ja muista yhteisötaiteen esimerkeistä, jotka ovat jääneet lopputyön ulkopuolelle. Olen kuitenkin maininnut useita esittelemistäni tapahtumista lopputyössäni. Linkeistä pääsee myös lukemaan lopputyöni johtopäätöksiä ja yhteisötaiteen kritiikkiä.

Etusivulta pääsee Yhteisötaidekokemuksia-osaan. Sivulla on kartta, jossa on keltaisia kohteita. Kohteita painaessa pääsee eri yhteisötaidetyöpajojen koosteisiin. Tällä hetkellä esiteltävinä ovat lopputyöhöni liittyvien Jyväskylän, Kärsämäen ja Pietarin työpajojen lisäksi myös Helsingissä vuonna 2004 järjestämäni työpaja, josta mainitsin lopputyössäni. Työpajojen aikana kommentoinnissa käytetään kullekin työpajalle tarkoitettua keskustelualuetta. Työpajojen ollessa kesken keskustelualueet ovat suljettuina muulle yleisölle. Tällöin keskustelualueelle kirjoittautumista varten tarvitaan salasana. Työpajan loputtua ja työpajasta verkkoon tehdyn koosteen valmistuttua keskustelualue avautuu kaikille.


lintuOppilaat piirtävät.


Takaisin alkuun