Etusivu Tekijöiden esittelyt

HEI VAAN KAIKILLE!

www-portfolio

Olen Helsingissä asuva kuvataiteilija ja kuvataidekasvattaja sekä kahden tytön äiti. Valmistuin kuvataiteilijaksi erikoistuen mediataiteeseen Tampereen Ammattikorkeakoulun Taiteen ja Viestinnän osastolta vuonna 2002. Tämän jälkeen tein samassa koulussa erikoistumisopinnot valokuvauksesta. Keväällä 2007 valmistuin Taiteen maisteriksi Taideteollisesta korkeakoulusta Kuvataideopettajien verkkoyliopistokoulutuksesta (Virta 2). Minulla on myös pedagoginen pätevyys.

Olen toiminut yhteisötaiteen parissa vuodesta 2001 lähtien niin Suomessa kuin ulkomailla. Kiinnostukseni yhteisötaiteeseen sekä lopputyön aikaisen verkkoympäristön toteutukseen sai alkunsa työskennellessäni Prahan nykytaidekeskuksessa assistenttina ja organisoijana vuosina 2001 ja 2002. Nykytaidekeskuksen järjestämät yhteisötaideprojektit saivat ihmiset taidekentän sisä- ja ulkopuolelta tekemään mielenkiintoisia yhteistyöprojekteja taiteen parissa. Verkkoa käytettiin työvälineenä monissa yhteisötaiteellisissa projekteissa. Vuodesta 2001 lähtien olen osallistunut useisiin kansainvälisiin yhteisötaidetta koskeviin työpajoihin ja seminaareihin sekä järjestänyt ja ohjannut itse työpajoja.

Olen kiinnostunut yhteisötaiteesta, sillä sen rajoja ei ole vielä määritelty ja näin alueen sisällä on paljon liikkumavaraa. Yhteisötaiteilija voi liikkua taiteen eri rajapinnoilla ja poiketa myös taiteen ulkopuolelle. Hän voi toimia esimerkiksi yhteisöllisen toiminnan aktivoijana ja hyvinvoinnin lisääjänä sekä yhdistellä eri näkemyksiä ja työskentelymuotoja keskenään. Yhteisötaiteen rajojen määrittelemättömyys tekee yhteisötaiteesta myös haastavaa. Yhteisötaiteilijan voi olla vaikea ohjata yhteisötaiteellista projektia, joka olisi kaikkien yhteistyötahojen näkökulmista mielekäs ja arvostettava. Ongelmana on myös se, että yhteisötaiteeseen liittyvää tutkimustietoa on vielä niukasti, joten neuvoja omakohtaisiin yhteisötaideprojekteissa syntyviin ongelmiin on vaikea löytää. Tällä hetkellä alueen suosio ja tutkimus ovat kuitenkin kasvussa, joten näyttää siltä, että tulevaisuudessa yhteisötaiteilijat eivät ole projektiensa kanssa yksin.

Toivon, että viihdytte Yhteisötaiteen verkkoympäristön sivuilla. Voitte myös kommentoida tekstien ja kuvien avulla verkkoympäristöä, joiden myötä on mahdollista laajentaa taiteen merkillisiä polkuja verkossa.

Verkkoympäristön tekninen toteuttaja on mieheni Santtu Lintervo.

Tervetuloa!

Annika Lintervo


takaisin alkuun