Jednosmerna ulica s kratkymi zastavkami
Po_ta/pocta pre W.B.
Michal Cudrnak
Na zaciatku bol zvla_tny pocit blizkosti k osobe Waltera Benjamina a jeho Jednosmernej ulici.
Potom napad skusi_ to podobne, vlastnym sposobom popisu. Na konci (kde?) bude snad cesta von.

Autor/neautor sa chce vyhnu_ porovnavaniu, nenarokuje si na dosahovanie kvalit samotnej in_piracie.
Ani ak by to _lo...


>> Prva